Vergoeding en Tarieven

Vergoeding zorgverzekeraar

 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Niet vergoede fysiotherapie:

Indien u niet aanvullend verzekerd bent of u heeft het maximaal aantal behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering al verbruikt ontvangt u van ons een nota.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van uw aantal vergoede behandelingen.
Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.
Heeft u een chronische aandoening die op de chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanuit uw basisverzekering vanaf de 21e behandeling.

Boven de 18 jaar start de vergoeding uit de basisverzekering vanaf de 21ste behandeling, indien er een chronische indicatie op uw verwijzing aanwezig is. De eerste 20 behandelingen zijn dan voor uw eigen rekening of worden (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, inden deze is afgesloten. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Let er wel op dat het eigen risico van toepassing is. Als u uw eigen risico heeft verbruikt, dan heeft u bij chronsiche fysio-/oefentherapie recht op volledige vergoeding vanuit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen
Deze eerste 20 behandelingen hoeft u maar één keer per behandelingstype te betalen. U hoeft dus niet ieder jaar opnieuw deze eerste paar behandelingen te betalen, omdat de 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. Wel wordt elk jaar opnieuw gebruik gemaakt van het eigen risicovoorwaarden van uw zorgverzekering.
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen (maximaal 9).
Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De aandoening moet op de lijst met chronische aandoeningen staan.

 

Tarieflijst 2024

 

 Zitting fysiotherapie  € 40,50
 Zitting manuele therapie  € 47,00 
 Zitting oedeemtherapie  € 47,00 
 Zitting manuele therapie  € 47,00 
 Inrichtingtoeslag  € 11,50 
 Screening  € 19,00 
 Intake en onderzoek na screening  € 47,00
 Intake en onderzoek na verwijzing  € 47,00
 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  € 47,00
 Toeslag voor uitbehandeling  € 19,00
 Niet nagekomen afspraak  € 31,00 

 

Bovenstaande bedragen worden in rekening gebracht wanneer:

  • je niet verzekerd bent voor fysiotherapie 
  • je je vergoeding fysiotherapie uit je aanvullende verzekering hebt verbruikt