Missie en Visie

Missie Fysio Bakker 

Fysio Bakker is een praktijk voor fysiotherapie in Drachten, Damwoude, Surhuisterveen , Veenwouden en Burgum en is er voor alle mensen met een gezondheidsprobleem. Fysio Bakker heeft het streven dat fysiotherapie voor iedereen toegankelijk is. 

Fysio Bakker kenmerkt zich door laagdrempelig, kwalitatief hoogstaand en innovatief te zijn. Tevens is Fysio Bakker werkt samen met verschillende zorgverleners in Drachten, Damwoude, Veenwouden, Surhuisterveen en omgeving. 

Constante vakinhoudelijke ontwikkeling en resultaatgericht behandelen behoren ook tot onze doelstellingen.

 

Visie Fysio Bakker

Door de jaren heeft de praktijk een behandelvisie ontwikkeld die erg past bij het huidige beeld dat men heeft van de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt inmiddels door velen gezien als de specialist van het houdings- en bewegingsapparaat.

Een grote mate van deskundigheid gekoppeld aan een ruime belangstelling voor het individu met zijn/haar klachten, vormt de basis van de behandelingen. De kwaliteit van de behandeling staat voorop. Om aan deze voorwaarde te voldoen wordt gewerkt aan een goede analyse en diagnose van de hulpvraag, waarna de behandeling via een gezamenlijk opgesteld behandelplan wordt aangepakt. De behandelwijze is transparant, de vorderingen worden met de patiënt regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Fysio Bakker Drachten, Damwoude, Veenwouden en Surhuisterveen kenmerkt zich verder door snelle patiëntenzorg, deskundigheid en goede communicatie, De praktijk streeft ernaar alle competenties in de toekomst te waarborgen. Daarnaast behoren begrippen als multidisciplinaire samenwerking, ontwikkeling en innovatie, lokale en regionale samenwerking tot de kernwaarden van de praktijk.

Fysio Bakker heeft contracten met alle zorgverzekeraars.