Plan een afspraak!

4 min

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Oedeemfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie die gebruikt wordt bij aandoeningen waar zwelling en vochtophoping optreedt. Oedeemtherapie wordt ingezet door een gespecialiseerde fysiotherapeut die de opleiding oedeemtherapie heeft gedaan. De ledematen kunnen bij oedeem zwaar, stijf, vermoeid en pijnlijk aanvoelen, ook kunnen er huidproblemen aanwezig zijn. Dagelijkse bezigheden zoals het huishouden, het werk of de hobby worden een ware last of kunnen niet meer uitgevoerd worden. Oedeemfysiotherapie is een combinatietherapie van lymfdrainagetechnieken, compressie/zwachtelen, lymfetaping, adviezen en oefentherapie, indien nodig wordt aansluitend met de compressiespecialist compressiemateraal ( bijvoorbeeld een armkous of beenkous) aangemeten om ervoor te zorgen dat het oedeem weg blijft. De oedeemtherapeut bij Fysio Bakker is Carla Braaksma, zij werkt samen in een netwerk met diverse andere zorgverleners rondom oedeemproblematiek in Friesland om zo de best mogelijke zorg te kunnen bieden voor de patiënt. Hieronder gaan we wat dieper in op de verschillende soorten oedeem: lymfoedeem, lipoedeem en veneus oedeem.

Lymfoedeem

Primair lymfoedeem

Bij lymfoedeem blijft er vocht achter tussen de huid en het lymfesysteem. De klachten die kunnen optreden zijn : toename van de omvang van het aangedane ledemaat, zwaar en moe gevoel, tintelingen en een stijf gevoel. Lymfoedeem kan leiden tot ontstekingen zoals wondroos, gewrichtsklachten en huidklachten. Lymfoedeem kan worden opgedeeld in primair en secundair lymfoedeem. Bij primair lymfoedeem is er een afwijking in het lymfatisch stelsel waardoor het vocht niet goed afgevoerd kan worden. Dit kan erfelijk(hereditair) of niet erfelijk belast (niet hereditair) zijn. Onder hereditair lymfoedeem vallen de volgende aandoeningen: de Ziekte van Milroy, Meige-syndroom, Turner-syndroom, Noonan-syndroom en Klippel-Trenaunay-syndroom. Hierbij is ook vaak vanaf de geboorte gelijk oedeem aanwezig.

Bij niet hereditair primair lymfoedeem is er vaak sprake van een verminderd aantal lymfevaten of een verminderd aangelegd lymfatisch stelsel. Er hoeft niet gelijk vanaf de geboorte oedeem zichtbaar te zijn maar bij toename van oedeem, zoals bij een trauma of infectie kan het lichaam de grotere hoeveelheden vocht niet meer afvoeren en ontstaat er een ophoping/oedeem.

Secundair Lymfoedeem

De tweede vorm van lymfoedeem is secundair lymfoedeem, hierbij zijn er lymfeklieren of lymfevaten verwijderd of beschadigd. Tijdens een operatie of specifieke operatie om de lymfeklieren te verwijderen, dit gebeurt vaak bij kanker, wordt er weefsel beschadigd of verwijderd. Ook bij ander trauma kan het lymfestelsel beschadigd worden. Tevens kan er een obstructie bij de lymfeklieren zijn door bijvoorbeeld een afknellende prothese of tumorweefsel, of kan er door een ontsteking lymfatisch weefsel beschadigen. De hoeveelheid lymfe die moet worden vervoerd kan niet goed en snel genoeg worden afgevoerd en daardoor blijft er vocht achter in de aangedane regio.

Oedeemtherapie Fysio Bakker
Fysio Bakker Collega - Carla Braaksma

Oedeemtherapie - Carla Braaksma

Lipoedeem

Bij lipoedeem is er een stoornis is de aanmaak van vetweefsel. De aandoening geeft diverse klachten als een pijnlijke huid, een abnormale verdeling van vetweefsel, snel blauwe plekken, verminderde kracht en uithoudingsvermogen en vochtophoping. Lipoedeem komt eigenlijk alleen maar bij vrouwen voor, de oorzaak is echter nog onduidelijk. Vaak is er een combinatie met spataderen en beginnen of verergeren de klachten bij een hormoonwisseling, bijvoorbeeld in de puberteit of na een zwangerschap. Wel wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de oorzaken van lipoedeem. Bij lipoedeem kunnen zowel de armen als de benen zijn aangedaan. Hierbij zien we vaak een symmetrisch patroon waarbij er veel vetweefsel rondom de heupen/bovenbenen en onderbenen aanwezig is, daarbij zijn de enkels en de voeten juist erg dun. Hetzelfde geldt voor boven en onderarmen, waarbij vervolgens de polsen en de handen erg dun zijn. Naast de lipoedeem kan zich lymfoedeem ontwikkelen.

Veneus oedeem

Bij veneus oedeem werken de kleppen in de aderen niet meer goed. Normaliter zorgen de kleppen in aderen ervoor dat het bloed niet kan terugstromen naar beneden. Als de kleppen niet goed meer afsluiten stroomt het bloed terug waarbij vervolgens de druk in aderen en haarvaten toeneemt. Waardoor oedeem ontstaat.

Carla Braaksma is onze oedeemtherapeut. Zij heeft eerst opleiding fysiotherapie afgerond en heeft vervolgens zich gespecialiseerd in oedeemtherapie. Heeft u vragen dan kunt u even contact opnemen met Carla. Bij oedeemtherapie is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Wil jij meer informatie over
Oedeemtherapie?

Bel Matthijs voor meer informatie!
Fysio Bakker Collega - Mathijs Bakker

© Fysio Bakker 2019